Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Tadeusza Kościuszki
w Mokrzyskach

  • Super User
  • Pierwsza Strona

 

Regulamin Rady Rodziców

 

RADA RODZICÓW w roku szkolnym 2023/2024

 

Prezydium Rady Rodziców:

przewodnicząca – Wioleta Jarosz

z-ca przewodniczącej – Justyna Zachara

sekretarz –  Anna Gniadek

skarbnik/księgowość - Małgorzata Rypczyńska

 

Komisja rewizyjna:

 Justyna Siemieńska

Magdalena Kołodziej

Mariola Dudek

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki
Mokrzyska ul. Wiślana 47, 32-800 Brzesko

tel. / fax 14 68 68 444
e -mail: szkola.mokrzyska@brzesko.pl
http://spmokrzyska.pl/

Andrzej Tadeusz Bonawentura
Kościuszko herbu Roch III