Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Tadeusza Kościuszki
w Mokrzyskach

  • Anna
  • aktualności - blog

Nasza szkoła od wielu lat uczestniczy w Programie edukacyjnym Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy „Ratujemy i Uczymy Ratować”. W każdym okresie roku szkolnego wszyscy uczniowie naszej szkoły uczestniczą w zajęciach pierwszej pomocy przedlekarskiej. Dzieci uczą się podstawowych czynności ratujących życie człowieka- sprawdzania przytomności, wzywania pomocy, sprawdzania oddechu, pozycji bocznej ustalonej, oddechów ratowniczych, uciskania klatki piersiowej, resuscytacji krążeniowo- oddechowej.  Klasy od 4-8 utrwalają wiedzę tj: postępowanie  przy urazach typu: omdlenia, skaleczenia, oparzenia, skręcenia, stłuczenia, ukąszenia. Uczniowie na fantomach mają możliwość sprawdzenia się z wiedzy niezbędnej przy udzielaniu pomocy poszkodowanemu. Dzieci wiedzą, że czasem niewielka pomoc może komuś uratować życie.

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki
Mokrzyska ul. Wiślana 47, 32-800 Brzesko

tel. / fax 14 68 68 444
e -mail: szkola.mokrzyska@brzesko.pl
http://spmokrzyska.pl/

Andrzej Tadeusz Bonawentura
Kościuszko herbu Roch III