Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Tadeusza Kościuszki
w Mokrzyskach

  • Anna
  • aktualności - blog

14 listopada uczniowie kl. 4-8 wzięli udział w warsztatach profilaktycznych. Pedagog i trener Akademii Pozytywnej Profilaktyki i Terapii Uzależnień - Pan Marek Wąsik w ciekawy i obrazowy sposób pokazał uczniom, jak działają pułapki dotyczące uzależnień. Prowadzący wyjaśnił, czym skutkują zachowania ryzykowne, np. używanie substancji psychoaktywnych, zachowania agresywne, przemoc, cyberprzemoc, zachowania związane z nadmiernym korzystaniem z telefonu i/lub graniem w gry. Warsztatom towarzyszyła muzyka młodzieżowa i sprzyjająca atmosfera.

Po południu trener spotkał się z rodzicami uczniów. Poruszył tematy dotyczące trudnych zachowań w okresie adolescencji, istoty uzależnień behawioralnych i ich mechanizmów psychologicznych.

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki
Mokrzyska ul. Wiślana 47, 32-800 Brzesko

tel. / fax 14 68 68 444
e -mail: szkola.mokrzyska@brzesko.pl
http://spmokrzyska.pl/

Andrzej Tadeusz Bonawentura
Kościuszko herbu Roch III