Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Tadeusza Kościuszki
w Mokrzyskach

  • Anna
  • aktualności - blog

Uczniowie klasy 4 w miesiącu czerwcu przystąpili do teoretycznego i praktycznego egzaminu na kartę rowerową. Przygotowywali się do niego już od września w ramach zajęć z wychowania komunikacyjnego na lekcjach techniki. Czwartoklasiści poznali przepisy obowiązujące kierujących rowerem, a w szczególności:

  • prawidłowe zachowanie się na drodze pieszego i rowerzysty,
  • podstawowe znaki pionowe i poziome obowiązujące rowerzystów,
  • manewry na drodze,
  • obowiązkowe wyposażenie roweru,
  • pierwszeństwo przejazdu na skrzyżowaniu,
  • pierwszą pomoc przedmedyczną.

Podczas egzaminu teoretycznego musieli się wykazać znajomością przepisów i zasad ruchu drogowego. Natomiast egzamin praktyczny to prezentacja umiejętność jazdy rowerem z uwzględnieniem przepisów i zasad obowiązujących w ruchu drogowym. 26 uczniów uzyskało pozytywny wynik egzaminu na kartę rowerową i otrzymali oni pierwsze w życiu „prawo jazdy”. Mamy nadzieję, że poznane zasady i przepisy dotyczące właściwego zachowania na drodze będą stosowane w praktyce, a każdy będzie korzystał z kasku ochronnego i elementów odblaskowych dbając o własne bezpieczeństwo.

Andrzej Tadeusz Bonawentura
Kościuszko herbu Roch III

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki
Mokrzyska ul. Wiślana 47, 32-800 Brzesko

tel. / fax 14 68 68 444
e -mail: szkola.mokrzyska@brzesko.pl
http://spmokrzyska.pl/

Andrzej Tadeusz Bonawentura
Kościuszko herbu Roch III