Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Tadeusza Kościuszki
w Mokrzyskach

  • Anna
  • aktualności - blog

Uczniowie klas 1a i 1b w roku szkolnym 2021/2022 realizowali XIII edycję ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Akademia Bezpiecznego Puchatka”.

Głównym celem programu było wdrożenie uczniów klas pierwszych do przestrzegania bezpieczeństwa na drodze, w szkole, w domu i w czasie zabaw z innymi. Od września dzieci uczestniczyły w zajęciach dotyczących bezpieczeństwa, realizowanych w oparciu o starannie opracowane materiały edukacyjne. Uczestnictwo w programie wymagało od dzieci aktywności, zaangażowania i wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce. Podsumowaniem uczestnictwa w programie „Akademia Bezpiecznego Puchatka” był udział wszystkich pierwszoklasistów w Ogólnopolskim Teście Wiedzy o Bezpieczeństwie rozwiązywanym on-line. Uczniowie wykazali się świetną znajomości poznawanych podczas programu zagadnień.

W wyniku podjętych działań szkoła otrzymała Certyfikat „Akademii Bezpiecznego Puchatka” a uczniowie Dyplomy Bezpiecznego Puchatka.

Andrzej Tadeusz Bonawentura
Kościuszko herbu Roch III

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki
Mokrzyska ul. Wiślana 47, 32-800 Brzesko

tel. / fax 14 68 68 444
e -mail: szkola.mokrzyska@brzesko.pl
http://spmokrzyska.pl/

Andrzej Tadeusz Bonawentura
Kościuszko herbu Roch III